Duurzaam bouwen en ontwikkelenDuurzaam ontwikkelen en bouwen is veel meer dan het aanbrengen van zonnepanelen, een paar spaarlampen of de toepassing van FSC-hout. B-Solid kiest voor een integrale benadering. Een gebouw of gebied is pas duurzaam als het voldoet aan de volgende eisen: toekomstbestendig, energiezuinig en comfortabel om in te verblijven.

Toekomstbestendig
Veel (bedrijfs)gebouwen zijn niet of nauwelijks berekend op de toekomst. Na pakweg 15-20 jaar is het verouderd en is de kans op verloedering of leegstand groot. B-Solid vindt toekomstbestendigheid dan ook een belangrijke voorwaarde voor duurzaamheid. In de praktijk betekent het dat een gebouw een 2de of zelfs 3de leven kan krijgen. Flexibiliteit in indeling en toepassing dus, waar al in het ontwerp rekening mee wordt gehouden.

Comfort
Bij duurzaamheid richt B-Solid tevens de focus op comfort. Leefbaarheid, warmte/koeling en luchtkwaliteit zijn daarin bepalend. Is het gebouw goed geïsoleerd zonder dat het leefklimaat verstikkend is? Kun je gewoon een raam openzetten zonder het gevaar te lopen dat het verwarmings- of koelingssysteem ontregeld raakt? Een duurzaam gebouw moet in de eerste plaats een comfortabele plek zijn voor haar bewoners. Ook daarop stuurt B-Solid bij de ontwikkeling van een gebouw.

Energieneutraal
Steeds meer gebouwen zijn voorzien van schone en zuinige energiesystemen. Ook wordt niet meer alleen energie verbruikt, maar zelfs opgewekt, via zonnepanelen of windmolens. Energieneutraal is uiteraard de op één na duurzaamste oplossing. Voor B-Solid is het financieel haalbaar maken van deze oplossing voor haar opdrachtgevers een streven.

Kimaatneutraal
Van energieneutraal naar klimaatneutraal is een volgende stap voorwaarts in duurzaamheid. Hoe zorg je dat tijdens de gehele levenscyclus van een gebouw (bv. 50 jaar) de uitstoot van CO2 nihil is? Om dat te kunnen vaststellen zul je alles moeten meerekenen: van aanlevering van bouwmaterialen tot de sloop, van energieverbruik tot energieopwekking, van productie van toegepaste materialen tot scheiding van afval. Ook dat is de toekomst waar B-Solid zich voor inzet.

B-Solid +31 (0)6 53766490
Brediusweg 23, 1401 AB Bussum
info@b-solid.nl
www.b-solid.nl


KvK 32119378
BTW NL 8172.38.827.B01
Bankrekening 48.69.50.697