Services

Interimmanagement (maatschappelijk) vastgoed
 • Oprichten nieuwe entiteit, bv stichting, vennootschap, etc;
 • Opzetten, inrichten en aansturen organisatie en bedrijfsvoering;
 • Schrijven en uitvoeren beleidsplan, zoals een Meerjarenhuisvestingsplan;
 • Inkoop, aanbestedingen en vastgoedtransacties.

Bouwmanagement en projectadvies
De kernactiviteiten van B-Solid bestaan uit bouwmanagement en projectadvies.
Daarbij staan de belangen en posities van de opdrachtgever, juridisch én financieel, altijd voorop.

Bouwmanagement

 • Opzetten van projectstructuur en samenstellen van projectteam;
 • Aansturen van (complexe) projectorganisaties;
 • Beheer van financiën en bewaken budgetten;
 • Optreden als gedelegeerd/ deskundig opdrachtgever;
 • Vertegenwoordigen van opdrachtgever;
 • Aansturen van diverse trajecten op het gebied van:
  • ruimtelijke ordening;
  • stedenbouwkundig ontwerp (verkaveling, gebouwen, openbare ruimte);
  • voorbereiding (bestek, werkomschrijving, PVE, prijsvraag);
  • (openbare) aanbesteding;
 • Onderhandeling namens/samen met opdrachtgever inzake ontwikkelings- en aannemingsovereenkomsten.

Projectadvies

 • Opstellen van plan van aanpak;
 • Formuleren van programma van eisen;
 • Verstrekken van second opinion;
 • Uitvoeren van (globaal) haalbaarheidsonderzoek;
 • Advies over contract- en aanbestedingsvormen;
 • Advies over inrichting van projectorganisatie en samenstelling van projectteam.


B-Solid +31 (0)6 53766490
Brediusweg 23, 1401 AB Bussum
info@b-solid.nl
www.b-solid.nl


KvK 32119378
BTW NL 8172.38.827.B01
Bankrekening 48.69.50.697