Project afbeelding

Bedrijventerrein 't Zevenhuis - Hoorn

Aan de noordkant van de gemeente Hoorn (NH) wordt het nieuwe Bedrijventerrein ’t Zevenhuis ontwikkeld. Opdrachtgevers van het project zijn private ontwikkelaars en de gemeente. Het terrein moet de functie van Hoorn als centrum van regionale bedrijvigheid versterken en de woon-werkbalans verbeteren. Uitdaging is om het gebied aantrekkelijk te maken voor verschillende soorten bedrijven, van productiebedrijven tot zakelijke dienstverlening. Maar wel met behoud van de cultuurhistorische identiteit van het gebied, met name in aansluiting op het lintdorp Zwaagdijk. Bij de uitwerking gelden ruimtelijke kwaliteit, representativiteit, duurzaamheid en klimaatneutraliteit als uitgangspunten. Aan B-Solid de taak om dat te waarborgen tijdens de ontwikkeling, realisatie en exploitatie.

Een structuurvisie en masterplan waren reeds voorhanden. Daarmee is B-Solid als projectmanager in de zomer van 2009 aan de slag gegaan. Allereerst is de urgentie van de ontwikkelingsopgave opnieuw geformuleerd. Vervolgens zijn de verwachtingen van partijen op elkaar afgestemd. Op basis hiervan is de intentieovereenkomst aangepast en in februari 2010 door Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en de gemeente Hoorn ondertekend. Ook heeft B-Solid meegewerkt aan een convenant tussen gemeenten, ONHN, private partijen en provincie over de afstemming met het nabijgelegen bedrijventerrein Distriport. De volgende stap is om een concept voor ’t Zevenhuis te realiseren waarmee de ambitieuze doelstellingen uit de structuurvisie kunnen worden gerealiseerd.

Tijdvak2009 - 2010