Project afbeelding

Horecacomplex, rijksmonument - Nieuwegein

In het oude centrum van Nieuwegein heeft Mooigoed Samenstellers BV in april 2011 de restanten van Dorpstraat 44 aangekocht. In 2005 ging het pand met onder andere een café in vlammen op. Het enige dat nog overeind stond was de beschadigde historische gevel.  Het pand is een Rijksmonument. De monumentenvergunning en bouwvergunning waren al in 2009 afgegeven. Er was een bouwvergunning voor een café-restaurant, zes hotelkamers en een appartement.

Mooigoed heeft B-Solid ingeschakeld om de bouw en bouwvoorbereiding te begeleiden. Tot de werkzaamheden behoren het contracteren van adviseurs en aannemer(s), het laten uitvoeren van archeologisch onderzoek en bodemonderzoeken in verband met fundering en bodemsanering en het laten uitwerken van werktekeningen. Ook zorgt B-Solid ervoor dat alle benodigde bescheiden bij het bevoegd gezag worden ingediend zodat kan worden gestart met de uitvoering.

Op verzoek van Mooigoed is er een revisie op de bouwvergunning ingediend. Daardoor wordt het oa mogelijk om in de hotelkamers een vide te realiseren en kunnen er zeven hotelkamers worden gemaakt. Voor de restauratie van de monumentale gevel is koninklijke Woudenberg gecontracteerd.

In plaats van het restaureren van de gevel op locatie, is besloten de gevel te demonteren en in de werkplaats van Woudenberg te herstellen. De gevel is begin december 2011 gedemonteerd. Nadat het casco van het gebouw was neergezet, is de gevel  teruggeplaatst. Het volledig gerenoveerde wordt pand begin 2013 opgeleverd.

Tijdvak2011 - 2012