Project afbeelding

Verbreding N31 - Harlingen

http://www.harlingen.nl/n31/

Rijkswaterstaat, de provincie Friesland en de gemeente Harlingen hebben vergevorderde plannen om het N31-traject ter plaatse van Harlingen te verbreden tot een vierbaansweg. De nieuwe weg komt in een open tunnelbak te liggen en ter plaatse van het van Harinxmakanaal komt een aquaduct. Doel is om, naast een betere afwikkeling van het verkeer, de ruimtelijke kwaliteit in de omgeving van de N31 te verbeteren. Door de verdiepte aanleg zijn beide delen van Harlingen niet langer visueel gescheiden. Met het project is een bedrag van 140 miljoen euro gemoeid.

B-Solid is door de gemeente Harlingen ingeschakeld om haar belangen te behartigen in dit grootschalige project. De gemeente vertegenwoordigen in het projectburo n31 en de afspraken uit de bestuursovereenkomst voorbereidingsfase bewaken en nakomen, is onderdeel van de werkzaamheden. Voor de volgende fase, de realisatie, wordt een nieuwe bestuursovereenkomst  gesloten. B-Solid zal namens Harlingen betrokken zijn bij het opstellen van deze overeenkomst.

Op 20 december 2011 ondertekende de minister van Infrastructuur en Milieu, mevrouw Schultz van Haegen, het Ontwerp Trace Besluit voor de n31. Daarmee is de planologische procedure gestart die de aanleg van de nieuwe snelweg mogelijk maakt en is het ontwerp van de nieuwe weg vastgelegd.

De planning van de n31 is er op gericht om begin 2013 te starten met de aanleg van de nieuwe weg. De oplevering is begin 2017.

Tijdvak2011 - 2012