Project afbeelding

Begraafplaats Zuiderdracht - Hoorn-Drechterland

Aan de Zuiderdracht, in de zuidoosthoek van Hoorn, wil de gemeente een nieuwe algemene begraafplaats realiseren. Deze is hard nodig omdat de huidige algemene begraafplaats binnen afzienbare tijd onvoldoende ruimte biedt.
Bijzonder aan de locatie is dat zij in de buurgemeente Drechterland ligt. De gronden zijn echter eigendom van de gemeente Hoorn. Drechterland is onder voorwaarden bereid mee te werken aan de realisatie van de nieuwe begraafplaats. Deze voorwaarden zullen moeten worden vastgelegd in een bestemmingsplan.
Behalve een spoedige realisatie van de nieuwe begraafplaats wil de gemeente Hoorn ook dat er kritisch wordt gekeken naar de kosten van zowel de realisatie als de exploitatie. Onderzocht wordt of uitbesteding een optie is.

Vanuit de omwonenden - inwoners van Drechterland èn Hoorn - is veel verzet geweest tegen de komst van de begraafplaats. Na een aantal toezeggingen over de inrichting van de begraafplaats, een excursie langs een drietal begraafplaatsen en de toezegging de bewoners te betrekken bij het ontwerp, is er duidelijk meer begrip gekomen voor het plan.

B-Solid heeft de opdracht gekregen om de begraafplaats te realiseren en stuurt daarvoor de volgende zaken aan:

  • opstellen plan van aanpak;
  • verkrijgen voorbereidingskrediet bij de gemeenteraad;
  • opstellen ontwerp en presentatie ontwerp aan omwonenden;
  • uitvoeren markconsultatie en op basis uitkomst bepalen gunstigste aanbestedingsvorm;
  • opstellen bestemmingsplan en onderzoeken laten uitvoeren ten behoeve van bestemmingsplan;
  • opstellen aanbestedingsstukken en de aanbestedingsprocedure;
  • aanvragen en verkrijgen uitvoeringskrediet op basis aanbestedingsresultaat.





Tijdvak2011 - 2012