Project afbeelding

Multifunctionele Accommodatie Bangert en Oosterpolder - Hoorn

http://youtu.be/Zw6uJk3B12I

In de nieuwste uitbreidingswijk van Hoorn, Bangert en Oosterpolder, is een multifunctionele accommodatie (MFA) gepland. In het complex zullen allerlei voorzieningen worden gehuisvest zoals twee basisscholen, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang, bibliotheek, sporthal en buurtcentrum. Het project kende een weinig gelukkige start, want in 2006 liep een Europese ontwikkelingscompetitie voor het centrumgebied, waarvan de maatschappelijke voorzieningen onderdeel uitmaakten, op niets uit. De gemeente heeft daarop besloten de voorzieningen in eigen beheer te ontwikkelen en te realiseren. B-Solid voert sinds november 2008 het projectmanagement. Het definitieve ontwerp was eind april 2010 gereed. Eind oktober 2010 is na een Europese aanbesteding de opdracht voor de realisatie van de MFA gegund aan aannemer Heddes. Vlak na de start bouw begin februari 2011 is Heddes failliet verklaard. Als gevolg daarvan is de oplevering een paar maanden uitgesteld. Op 25 juni 2012 is de MFA opgeleverd, ruim op tijd voor het nieuwe schooljaar dat op 3 september begint.

Op het moment dat B-Solid startte waren de verkaveling van het centrumgebied en het budget reeds vastgesteld. De eerste taak van B-Solid was om het plan van aanpak op te stellen. Op verzoek van de gemeente Hoorn heeft B-Solid het ambitieniveau voor duurzaamheid opnieuw geformuleerd en fors naar boven laten bijstellen. Ook voor het realiseren van het plan van aanpak en deze ambities is B-Solid verantwoordelijk. Omdat er voor het complex zoveel verschillende opgaven lagen, is besloten om eerst een architect een voorontwerp te laten uitwerken waarin alle wensen en eisen zijn gevisualiseerd. Voordeel van deze aanpak is dat de keuze van de bouwopgave in een later stadium kan plaatsvinden en het concept vrij eenvoudig kan worden aangepast aan actuele ontwikkelingen in en rondom de wijk. Zo kon de bouw van een schoolgebouw uitgesteld worden bij het achterblijven van de woningbouwproductie. B-Solid fungeert als gedelegeerd opdrachtgever, stuurt het project van A-Z aan en voelt zich verantwoordelijk voor een optimaal resultaat.

Tijdvak2008 - 2012