Project afbeelding

Copernicus SG - Hoorn

Na de vondst van asbest in juni van 2007 heeft het college van Hoorn besloten het oude schoolgebouw te saneren, te slopen en vervangen door nieuwbouw. In een razend tempo is op dezelfde locatie een nieuw schoolgebouw gerealiseerd. Via een concurrentiegerichtte dialoog is een D&B-aannemer geselecteerd die in september 2007 met de uitvoering is gestart. Op 16 janauri 2008 heeft de school het gebouw weer in gebruik genomen.

In de zomervakantie 2007 is voor de 1100 leerlingen van Copernicus SG op twee locaties noodhuisvesting gerealiseerd. In het najaar van 2007 heeft de gemeente Hoorn besloten ook de oude sporthal te vervangen door nieuwbouw. Na de sloop en een Europese aanbesteding is begin juni 2008 de eerste paal van de sporthal geslagen. Op 19 november 2008 is de sporthal weer in gebruik genomen door de school en de Hoornse Badminton Vereniging. Vanaf de zomer 2008 t/m het voorjaar van 2009 is het hele schoolterrein in drie fasen opnieuw ingericht.

B-Solid was door de gemeente gevraagd op te treden als coördinator van het gehele huisvestingsproject en voerde het projectmanagement voor de bouw van de sporthal en de inrichting van het schoolterrein.

Tijdvak2007 - 2009