Project afbeelding

Appartementen Vreeswijk - Nieuwegein

In Vreeswijk, een oude wijk in het centrum van Nieuwegein, herontwikkelt Mooigoed drie bestaande panden tot appartementen.
B-Solid begeleidt voor Mooigoed de verschillende bouwvergunningstrajecten, om de realisatie van de appartementen mogelijk te maken. Door de bouwaanvragen te splitsen - in bouwaanvragen die binnen het bestemmingsplan passen en bouwaanvragen waarvoor een vrijstelling moet worden verleend - kon snel worden gestart met de uitvoering.

Voor de buurt is een presentatiemiddag georganiseerd over de bouwplannen. Veel omwonenden zijn daardoor gerustgesteld. Het aantal bezwaren is tot nu toe minimaal. Tot de werkzaamheden van B-Solid behoort ook het contact onderhouden met de gemeente Nieuwegein, afdeling Welstand en het afwikkelen van de bezwaren.

Tijdvak2010 - 2012