Project afbeelding

Bangert en Oosterpolder - Hoorn

http://www.bangertenoosterpolder.net

In Hoorn-Noord wordt de nieuwe woonwijk Bangert en Oosterpolder gerealiseerd. B-Solid was in opdracht van de gemeente Hoorn belast met het projectmanagement van de 2de fase, waarin 600 woningen worden gebouwd. Bij het totale project van 3400 woningen zijn zeven projectontwikkelaars betrokken. B-Solid stuurde de projectorganisatie aan, beheerde en bewaakte budgetten, vertegenwoordigde de gemeente en begeleide het ontwerptraject van verkaveling en woningen. B-Solid voerde tevens de onderhandelingen over de ontwikkelingsovereenkomst, organiseerde de bestekuitwerking en aanbestedingstrajecten en verzorgde de gronduitgifte. Van de zomer van 2005 tot en met het najaar van 2007 heeft B-Solid het project begeleid. Inmiddels zijn de meeste woningen opgeleverd.

Tijdvak2005 - 2007