Project afbeelding

Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting - Hoorn

Interim management onderwijshuisvesting

Op 14 maart 2012 hebben de Stichting Atlas College en de Stichting Tabor College samen de Stichting Onderwijshuisvesting Hoorn (SOHH) opgericht. Met als doel het Voortgezet Onderwijs in de gemeente Hoorn van goede en passende onderwijshuisvesting te voorzien. De SOHH, Atlas en Tabor hebben hiertoe met de gemeente Hoorn op 19 april 2012 de Overeenkomst Doordecentralisatie Huisvesting Voortgezet Onderwijs gesloten. In die overeenkomst is afgesproken dat SOHH eigenaar wordt van de schoolgebouwen en de zorgplicht overneemt van de gemeente Hoorn voor huisvesting van 8.000 leerlingen in het VO. Voor de overname van die gemeentelijke taak ontvangt SOHH jaarlijks een budget van de gemeente.

Om te voorzien in passende onderwijshuisvesting heeft SOHH een Meerjarenhuisvestingsplan opgesteld. In het MJHP is opgenomen dat in dit decennium vijf van de zes schoollocaties grondig worden gerenoveerd en uitgebreid. Daarmee voldoen de gebouwen weer aan de eisen van deze tijd, zowel technisch als vanuit onderwijskundig aspecten. Bovendien behoort het volgen van lessen in "tijdelijke" huisvesting tot het verleden na de realisatie van de uitbreidingen. De SOHH is de eigenaar van de huisvesting en is opdrachtgever voor de ontwikkeling en realisatie van de verschillende bouwprojecten.

B-Solid voert sinds 2013 het management uit van en voor de Stichting Onderwijshuisvesting Hoorn. Door het bestuur van de SOHH is B-Solid aangesteld om de organisatie op te zetten, het Meerjarenhuisvestingsplan te realiseren en de afspraken uit de overeenkomst “Doordecentralisatie Huisvesting Voortgezet Onderwijs” met de gemeente Hoorn en de schoolbesturen uit te voeren. Naast de bedrijfsvoering op orde krijgen, zijn de gebouwen in 2013 overgenomen van de gemeente en de schoolbesturen. Begin 2015 zijn de onderhoudsverplichtingen en de contracten met energieleveranciers van de scholen overgenomen. Het eerste bouwproject wordt eind 2015 opgeleverd en het contract met de aannemer voor de renovatie van een grote VMBO-locatie is getekend. De voorbereiding van de overige projecten is in volle gang.

Tijdvak2013 - heden